obrázek

ZŠ a MŠ Křenovice

Křenovice 4, Kojetín


Něco o škole


Naše škola

Jsme malotřídní škola v menší vesnici 3 km od Kojetína. Škola se znovuotevřela po společenských změnách v roce 1990 a dochází do ní žáci z Křenovic, okolních obcí Stříbrnic, Koválovic a Popůvek a někteří žáci dojíždí z města Kojetín.
Pěkná jednopatrová budova školy se nachází v místní části zvané Na dole při silnici do Kojetína. Za ní přes dvůr se nachází budova mateřské školy, dnes s jedním oddělením, která se od 1. 1. 2003 stala součástí ZŠ, kdy došlo ke sloučení ZŠ a MŠ do jedné příspěvkové organizace. Dalšími součástmi jsou dvě výdejny stravy ( v ZŠ a MŠ ) a jedno oddělení školní družiny. V sousedství MŠ je zahrádka s pískovištěm, skluzavkou, houpačkami a průlezkami, kterou využívá jak školní družina, tak děti z mateřské školy. Hřiště je od rekonstrukce v roce 2011 v odpoledních hodinách a o víkendech přístupné veřejnosti. Příležitostně se zde cvičí i v hodinách tělesné výchovy. Uvnitř školní budovy je v přízemí tělocvična, jídelna, šatna a dvě třídy školní družiny, z nichž jedna dopoledne slouží jako učebna. V prvním patře jsou dvě prostorné třídy, kabinet a ředitelna.
Historie: Budova školy byla slavnostně otevřena roku 1885 za starostování Dr. J. Rozkošného ( senátora a přítele T.G.Masaryka ) jako dvoutřídní s 1. - 5. ročníkem. Obecnímu školství sloužila až do roku 1987, kdy byla mocí úřední uzavřena a její prostory využívalo místní učiliště jako učebny a dílny šiček. V roce 1990 byla škola znovuotevřena nejprve jako jednotřídní, od roku 1991 jako dvoutřídní. V současné době, protože neustále přibývá žáků, vyučujeme ve třech učebnách. Ve škole byl opraven původní školní byt, který nyní po úpravách slouží jako výdejna stravy a pobytová místnost s hernou pro školní družinu.
Budova mateřské školy byla postavena před téměř 45-ti lety v akci "Z" pro potřeby místního JZD jako jednopatrová budova. Sídlila v něm MŠ se dvěma odděleními. Pro malý počet dětí sloužilo dlouhá léta přízemí jako obecní knihovna a od školního roku 2017/2018 opět slouží budova pro dvě oddělení mateřské školy s dětmi od 2 do 7-mi let.
je dvoutřídní s žáky 1. - 5. ročníku ( vyučujem ve třech učebnách, všechny jsou vybaveny interaktivní tabulí). Dále máme 2 oddělení školní družiny a výdejnu stravy. V MŠ jsou také dvě oddělení dětí a výdejna stravy.
Školní družinu navštěvují všichni žáci ZŠ a ve smíšeném oddělení MŠ je kapacita 40 dětí. Ve sloučeném zařízení nyní pracuje 11 pedagogických pracovníků ( 3 učitelky MŠ, 4 učitelky ZŠ a 4 asistenti pedagoga k integrovaným dětem a žákům, z nichž 2 jsou vychovatelkami ve školní družině ) a 3 nepedagogické pracovnice.
Ke zdravotně postiženým dětem se podařilo zajistit z prostředků kraje asistentky pedagoga. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou plně kvalifikovaní.
Na škole vyučujeme v 1. - 5. ročníku podle ŠVP ZV "Pojďte s námi...", v MŠ ŠVP PV "Hrajeme si spolu" a ŠVP ŠD "Hurá do přírody".
Nedílnou součástí života naší základní i mateřské školy  jsou exkurze, návštěvy filmových, divadelních a hudebních představení, výstav, nechybí výuka plavání či návštěva sauny, každoroční týdenní pobyt v přírodě apod.
Samozřejmostí je spolupráce s rodiči a veřejností. Proto pořádáme besídky pro rodiče a občany naší vesnice a zúčastňujeme se kulturních akcí v obci.Mgr. Veronika Gambová,ředitelka školy
Přiložené soubory ke stažení:

1. ŠVP pro žáky s těžkým mentálním postižen - ŠVP pro žáky s těžkým mentálním postižením a více vadami - 2. díl.pdf
2. ŠVP ŠD.pdf - ŠVP ŠD.pdf
3. ŠVP ZV od 1.9.2013.pdf - ŠVP ZV od 1.9.2013.pdf
4. ŠVP ZV od 1.9.2016.pdf - ŠVP ZV od 1.9.2016.pdf
5. Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na - Návrh rozpočtu příspěvkové organizace na rok 2019.pdf
6. Návrh střednědobého výhledu příspěvkové - Návrh střednědobého výhledu příspěvkové organizace na rok 2020, 2021.pdf[reklama]

Autor a provozovatel systému © 2004 Agerit s.r.o. - admin@skolniweb.cz
Společnost Agerit s.r.o. je provozovatelem následujících stránek: www.nonstopservispc.cz, www.pocitacovazachranka.cz, test.bezpecnosti.cz, pc bazar,www.autojeraby-kozel.cz,
www.ledinterier.cz, www.nadalku.cz, www.skolniweb.cz, www.vyrobaonline.cz, filtry, Kamerové systemy Brno a mnoha dalších.