obrázek

ZŠ a MŠ Křenovice

Křenovice 4, Kojetín


Něco o škole


Naše škola

Jsme malotřídní škola v menší vesnici 3 km od Kojetína. Škola se znovuotevřela po společenských změnách v roce 1990 a dochází do ní žáci z Křenovic, okolních obcí Stříbrnic, Koválovic a Popůvek a někteří žáci dojíždí z města Kojetín.
Pěkná jednopatrová budova školy se nachází v místní části zvané Na dole při silnici do Kojetína. Za ní přes dvůr se nachází budova mateřské školy se dvěma odděleními, která se od 1. 1. 2003 stala součástí ZŠ, kdy došlo ke sloučení ZŠ a MŠ do jedné příspěvkové organizace. Dalšími součástmi jsou dvě výdejny stravy ( v ZŠ a MŠ ) a dvě oddělení školní družiny. V sousedství MŠ je zahrádka s pískovištěm, skluzavkou, houpačkami a průlezkami, kterou využívá jak školní družina, tak děti z mateřské školy. Hřiště je od rekonstrukce v roce 2011 v odpoledních hodinách a o víkendech přístupné veřejnosti. Příležitostně se zde cvičí i v hodinách tělesné výchovy. Uvnitř školní budovy je v přízemí tělocvična, jídelna, šatna a dvě třídy školní družiny, z nichž jedna dopoledne slouží jako učebna. V prvním patře jsou dvě prostorné třídy, kabinet a ředitelna.
Historie: Budova školy byla slavnostně otevřena roku 1885 za starostování Dr. J. Rozkošného ( senátora a přítele T.G.Masaryka ) jako dvoutřídní s 1. - 5. ročníkem. Obecnímu školství sloužila až do roku 1987, kdy byla mocí úřední uzavřena a její prostory využívalo místní učiliště jako učebny a dílny šiček. V roce 1990 byla škola znovuotevřena nejprve jako jednotřídní, od roku 1991 jako dvoutřídní a v letošním školním roce jako trojtřídní. V současné době, protože neustále přibývá žáků, vyučujeme ve třech učebnách. Ve škole byl opraven původní školní byt, který nyní po úpravách slouží jako výdejna stravy a pobytová místnost s hernou pro školní družinu a učebna.
Budova mateřské školy byla postavena před téměř 50-ti lety v akci "Z" pro potřeby místního JZD jako jednopatrová budova. Sídlila v něm MŠ se dvěma odděleními. Pro malý počet dětí sloužilo dlouhá léta přízemí jako obecní knihovna a od školního roku 2017/2018 opět slouží budova pro dvě oddělení mateřské školy s dětmi od 2 do 7-mi let.
je trojtřídní s žáky 1. - 5. ročníku ( vyučujem ve třech učebnách, všechny jsou vybaveny interaktivní tabulí). Dále máme 2 oddělení školní družiny a výdejnu stravy. V MŠ jsou také dvě oddělení dětí a výdejna stravy.
Školní družinu navštěvují žáci ZŠ s kapacitou 40 žáků, ve dvou odděleních MŠ je kapacita 44 dětí. Ve sloučeném zařízení nyní pracuje 13 pedagogických pracovníků a 3 nepedagogické pracovnice.
Všichni pedagogičtí pracovníci jsou plně kvalifikovaní.
Na škole vyučujeme v 1. - 5. ročníku podle ŠVP ZV "Pojďte s námi...", v MŠ ŠVP PV "Hrajeme si spolu" a ŠVP ŠD "Hurá do přírody".
Nedílnou součástí života naší základní i mateřské školy  jsou exkurze, návštěvy filmových, divadelních a hudebních představení, výstav, nechybí výuka plavání či návštěva sauny, týdenní pobyt v přírodě apod.
Samozřejmostí je spolupráce s rodiči a veřejností. Proto pořádáme besídky pro rodiče a občany naší vesnice a zúčastňujeme se kulturních akcí v obci.
Naše škola je také zapojena do OP VVV.


Mgr. Veronika Gambová,ředitelka školy
Přiložené soubory ke stažení:

1. ŠVP pro žáky s těžkým mentálním postižen - ŠVP pro žáky s těžkým mentálním postižením a více vadami - 2. díl.pdf
2. ŠVP ŠD.pdf - ŠVP ŠD.pdf
3. ŠVP ZV od 1.9.2013.pdf - ŠVP ZV od 1.9.2013.pdf
4. ŠVP ZV od 1.9.2016.pdf - ŠVP ZV od 1.9.2016.pdf
5. ŠVP PV.doc - ŠVP PV.doc
6. Výroční zpráva 2019-2020.docx - Výroční zpráva 2019-2020.docx[reklama]

Autor a provozovatel systému © 2004 Agerit s.r.o. - admin@skolniweb.cz
Společnost Agerit s.r.o. je provozovatelem následujících stránek: www.nonstopservispc.cz, www.pocitacovazachranka.cz, test.bezpecnosti.cz, pc bazar,www.autojeraby-kozel.cz,
www.emistr.cz, www.nadalku.cz, www.skolniweb.cz, www.vyrobaonline.cz, filtry, Kamerové systemy Brno a mnoha dalších.